Sta je voor de klas of ben je directeur?
Dan kan je je blik verruimen en sterker staan met HIVO-Leuven.


Samengevat vertrekt de vorming vanuit drie invalshoeken:

VISIE
Leerkrachten en (toekomstige) leidinggevenden verwerven via deze opleiding een brede pedagogische en agogische visie, nodig om hun veeleisende taak kwaliteitsvol in te vullen.
​​​​​​​MEESTERSCHAP
Via een persoonlijk, langdurig en intensief leerproces beoogt deze opleiding het verdiepen en verbreden van alle competenties van de leraar. Daardoor ontstaat voor de ervaren leraar een nieuw perspectief, een hernieuwd en gefundeerd gevoel van competentie. 
LEIDERSCHAP
De opleiding stimuleert tot een nieuw en ruimer engagement in functies die het klasniveau kunnen overstijgen: interne begeleidende en/of leidinggevende opdrachten in de school, in de scholengemeenschap, in de scholengroep.
De leraar is immers actief in een school die in levend contact moet staan met de omgeving, die evolueert en flexibel is. Dit ruimer engagement kan verder ook leiden tot het opnemen van verantwoordelijkheid binnen het ruime onderwijsveld.

Een impressie van de vorming door cursisten. Cyclus 2016 - 2019