Opleidingsjaar 2020 – 2021 Module 1

Vooraf inschrijven is verplicht en de plaatsen zijn beperkt (corona):
www.hivo-leuven.be verantwoordelijke: ekiesekoms@gmail.com

Alle lessen vinden plaats in Jeugdherberg De Blauwput, 3010 Kessel-lo
(achterkant station Leuven) tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Lessen op zaterdag van 9 uur tot 12 uur en op woensdag van 14 uur tot 17 uur

Aantal lessen

Kostprijs

Module


COV-leden

Niet COV-leden

MODULE 1: Van pedagogie tot heutagogiek
Docent: Dhr. Jo Nijs

Doelgroep: alle personeelsleden Basisonderwijs

Situering

Schoolmoeheid, motivatie- en aandachtsproblemen, sociaal-emotionele problemen, opvoedingsarmoede bij ouders, digitalisering maatschappij …

Leerkrachten raken gefrustreerd en uitgeblust, zoeken uitwegen naar “het onderwijs van de 21ste

eeuw waarbij de lerende zelf zijn leertraject uitzet. (heutagogiek).

Door verschillende opvoedingsprojecten (kleuters, LS en MO) in verschillende landen met elkaar te vergelijken proberen we de haalbaarheid en de moeilijkheden in te schatten.

Doelen en inhoud

Sessie 1: kleuteronderwijs : het experiment van Gennevilliers. (F)   23/09/2020

            * De student kan met eigen woorden het verschil aangeven tussen pedagogiek en

               heutagogiek.

            * De fundamenten  van het succes van dit Frans experiment met eigen woorden kunnen  

               omschrijven.

            * De valkuilen en de haalbaarheid kunnen evalueren.

            * Het model van Alvarez kunnen vergelijken met het BCL-model.

Sessie 2: Het LAB-onderwijs te St.-Amands (B)         30/09/2020

             * Vanuit de folder de raakpunten met de 21ste-eeuwse vaardigheden (Fullan) kunnen

               weergeven.

             * De 3 modellen met elkaar kunnen vergelijken.

             * Via groepswerk een synthese maken over de haalbaarheid van deze principes


Sessie 3: 21e eeuwse vaardigheden in de praktijk.       21/10/2020

             * samenvatten verschillende leermodellen mbv Mindmap.

             * presenteren

             * kritisch denken via groepsdiscussie over haalbaarheid van leermodellen.

Overkoepelend

Het belang kunnen weergeven van pre-schools leren op later academisch - en sociaal succes.

- studie van experiment van Gennevilliers (F).

- studie van BCL-model (NL en B)

- studie van LAB-onderwijs  (St.-Amands)

- studie van 21e eeuwse vaardigheden ahv verschillende modellen:

                * evidence based  learning

                * authentiek leren   (High tech high, Californië)

                * eigenwijs leren naar het Zweeds model (Kunskapsskolan)

                * New Pedagogies for Deep Learning  (Michael Fullan, Canada) 

Data van de lessen:   23/09/2020; 30/09/2020; 21/10/2020


3


€ 45


€ 75