Opleidingsjaar 2020 – 2021 Module 2

Vooraf inschrijven is verplicht en de plaatsen zijn beperkt (corona):
www.hivo-leuven.be verantwoordelijke: ekiesekoms@gmail.com

Alle lessen vinden plaats in Jeugdherberg De Blauwput, 3010 Kessel-lo
(achterkant station Leuven) tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Lessen op zaterdag van 9 uur tot 12 uur en op woensdag van 14 uur tot 17 uur

Aantal lessen

Kostprijs

Module


COV-leden

Niet COV-leden

Module 2: “Muzische vorming in de basisschool”

Docent: Dhr. Koen Crul


Doelgroep: alle personeelsleden Basisonderwijs

Situering:

Muzische vorming is een leergebied waarin kinderen creatief tot expressie komen en kennismaken met de boeiende wereld van de kunsten: drama, dans, muziek, beeld en media. Je kan op verschillende manieren aan de doelen van muzische vorming werken: via projecten, hoekenwerk, kunstbeleving maar vooral door middel van procesgerichte muzische activiteiten. In de sessies gaan we dieper in op de visie van muzisch werken en bieden we tools aan om een zinvol en didactisch verantwoord aanbod op te bouwen.

Inhoud:

In elke sessie komt een stukje didactiek en visie aan bod. In elke sessie staat ook een domein centraal: drama, dans, muziek en beeld.

  • In de eerste sessie ga je dieper in op het wat en waarom van muzische vorming. Je ontdekt het belang van een creatief proces en de relatie met de structuur van een activiteit.
  • Sessie twee gaat vooral over het didactisch ontwerpen, vanuit een concept leer je een doelgerichte activiteit opbouwen.
  • De derde sessie gaat dieper in op breed muzisch werken. Daarin onderzoek je verschillende manieren om de muzische doelen te bereiken.
  • De laatste sessie speelt in op de leernoden van de groep. Het handelen over diverse items binnen de muzische ontwikkeling.


Data van de lessen:  26/09/2020; 07/09/2020; 10/10/2020; 17/10/2020; 24/10/2020 (reserve)4

€ 60€ 100