Opleidingsjaar 2020 – 2021 Module 4

Vooraf inschrijven is verplicht en de plaatsen zijn beperkt (corona):
www.hivo-leuven.be verantwoordelijke: ekiesekoms@gmail.com

Alle lessen vinden plaats in Jeugdherberg De Blauwput, 3010 Kessel-lo
(achterkant station Leuven) tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Lessen op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur en op woensdag van 14.00 tot 17.00 uur.

Aantal lessen

Kostprijs

Module


COV-leden

Niet COV-leden

            MODULE 4 “DOELTREFFEND SCHOOLBELEID”

            Docent: Prof. Dr. Peter Van Petegem


Doelgroep: alle personeelsleden Basisonderwijs


Situering:

Van scholen wordt meer en meer verwacht dat ze een eigen schoolbeleid ontwikkelen. Dit is echter niet steeds vanzelfsprekend. De ene school slaagt daar beter in dan de andere. Daarom is het beleidsvoerend vermogen van scholen een cruciaal gegeven geworden om te komen tot doeltreffend schoolbeleid.


Doelen en inhoud:

De dragers van het beleidsvoerend vermogen van de school beschrijven en vertalen naar de onderwijsrealiteit.

De dragers van het beleidsvoerend vermogen van de school aanwenden bij het beschrijven en analyseren van een concrete school.

De competentie verwerven om – vanuit grondige inzichten in de dragers van het beleidsvoerend vermogen van scholen – de 8 dragers van het beleidsvoerend vermogen van de school te beschrijven en te analyseren in de eigen schoolcontext en dit te concretiseren in een praktijkopdracht die de school ten goede komt.


Schoolbeleid en Beleidsvoerend vermogen


Culturele en structurele aspecten van scholen


Acht dragers van beleidsvoerend vermogen

-          doeltreffende communicatie,

-          ondersteunende professionele en persoonlijke relaties,

-          gedeeld leiderschap,

-          gezamenlijke doelgerichtheid,

-          responsief vermogen,

-          innovatief vermogen,

-          geïntegreerd beleid, en

-          reflectief vermogen.


Data van de lessen:  02/12/2020; 16/12/2020; 31/03/20213


€ 45


€ 75