Opleidingsjaar 2020 – 2021 Module 6

Vooraf inschrijven is verplicht en de plaatsen zijn beperkt (corona):
www.hivo-leuven.be verantwoordelijke: ekiesekoms@gmail.com

Alle lessen vinden plaats in Jeugdherberg De Blauwput, 3010 Kessel-lo
(achterkant station Leuven) tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Lessen op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur en op woensdag van 14.00 tot 17.00 uur.

Aantal lessen

Kostprijs

Module


COV-leden

Niet COV-leden

MODULE 6: “Sociale en communicatieve vaardigheden: gesprekken met collega’s met de klemtoon op coaching en mentoring van nieuwe collega’s”

           Docent: Raf Sondervorst


Doelgroep: alle personeelsleden Basisonderwijs


Situering

In dit deel van de cursus staan wij stil bij individuele gesprekken tussen volwassenen in een beroepssetting; meer bepaald kijken we samen naar oudergesprekken en coachingsgesprekken met nieuwe collega’s.


Doelen en inhoud

In dit deel van de cursus staan wij stil bij individuele gesprekken tussen volwassenen in een beroepssetting; meer bepaald kijken we samen naar oudergesprekken en coachingsgesprekken met nieuwe collega’s.


In dit deel besteden we summiere aandacht aan het voeren van collegiale gesprekken.

We staan stil bij de rol die de leerkrachten kunnen opnemen in de begeleiding van nieuwe en andere collega’s.

We oefenen concreet een aantal communicatieve begeleidingsvaardigheden in en dit aan de hand van enkele gesprekken: feedbackgesprek, reflectiegesprek en slechtnieuwsgesprek


Data van de lessen:  13/01/2021; 20/01/2021; 27/01/20213


€ 45


€ 75