Opleidingsjaar 2020 – 2021 Module 7

Vooraf inschrijven is verplicht en de plaatsen zijn beperkt (corona):
www.hivo-leuven.be verantwoordelijke: ekiesekoms@gmail.com

Alle lessen vinden plaats in Jeugdherberg De Blauwput, 3010 Kessel-lo
(achterkant station Leuven) tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Lessen op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur en op woensdag van 14.00 tot 17.00 uur.

Aantal lessen

Kostprijs

Module


COV-leden

Niet COV-leden

MODULE 7: “Kinderen met onderwijsnoden vanuit orthopedagogisch perspectief”

           Docenten: Inge Vogelaers – Jori Geerts - Eva Brattinga

Doelgroep: alle personeelsleden Basisonderwijs

Situering:

In deze module willen we vanuit orthopedagogisch perspectief taal en kader bieden voor zorgen rond leerlingen op school. Door het samen bestuderen van concrete casuïstiek vanuit deze theoretische en methodische kaders bieden we mogelijke fundamenten om systematisch en verantwoord te kunnen handelen als onderwijsprofessional, zowel preventief als curatief.

We gaan samen van ‘probleemkind’ over ‘kind met een probleem’ naar ‘afstemmingsprobleem’.


Doelen en inhoud


Cursisten

- kunnen een onderwijssituatie omschrijven als opvoedingssituatie

- kunnen een ‘probleemkind’ hertalen in een kind met een probleem

- kunnen een moeilijkheid bij een kind hertalen in een afstemmingsvraagstuk tussen de onderwijsnoden van het kind en de aanwezige context (vb. cultuursensitief werken, werken met trauma,…)

- kunnen vanuit aangeboden theoretische kaders een probleemsituatie analyseren en een aanzet tot handelen (handelingsplanning) opstellen (curatieve zorg)

- kunnen voorbeelden geven van op welke wijze een goede basiszorg probleemsituaties kan voorkomen (preventieve zorg)

- kunnen aangeven op welke wijze een positieve leerkracht-leerling-relatie van tel is in de onderwijsleersituatie

- kunnen methodieken situeren die handvaten bieden in het werken met kinderen met onderwijsnoden.


Een niet-exhaustieve greep uit mogelijke kaders: biopsycho-sociaal model/ecologisch model, M-cirkel, hechtingstheorie, ijsberg-model, preventiepiramide van DeClerck, Window of Tolerance (trauma), sociaal-emotioneel ontwikkelingskader van Dösen, gedachtengoed Gerrit Vignero, cultuursensitief werken, fixed mindset/growth mindset, nieuwe autoriteit & geweldloos verzet, verbindende communicatie, oplossingsgericht werken, handelingsgericht werken, consultatief begeleiden.


Data van de lessen:  03/02/2021; 10/02/2021; 24/02/2021; 03/03/2021; 10/03/2021; 17/03/2021; 24/03/2021; 28/04/2021; 05/05/2021

 

9


€ 135


€ 225