Opleidingsjaar 2020 – 2021 Module 8

Vooraf inschrijven is verplicht en de plaatsen zijn beperkt (corona):
www.hivo-leuven.be verantwoordelijke: ekiesekoms@gmail.com

Alle lessen vinden plaats in Jeugdherberg De Blauwput, 3010 Kessel-lo
(achterkant station Leuven) tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Lessen op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur en op woensdag van 14.00 tot 17.00 uur.

Aantal lessen

kostprijsCOV-leden

Niet COV-leden


MODULE 8: “WERELDORIENTEREND LEREN”

           Docent: Peter Vanbedts

Doelgroep: alle personeelsleden Basisonderwijs

Situering:

Kinderen worden van jongs af geconfronteerd met een wereld die hen uitdaagt op allerlei manieren en op verschillende vlakken. Daar waar hun leefwereld in het begin nog beperkt is en ze er door opvoeders worden doorheen geleid, breidt deze steeds verder uit en zoeken ze naar antwoorden op tal van vragen. Er wordt gaandeweg meer en meer appel gedaan op de eigen kennis en vaardigheden. Daarin is het wo-onderwijs op school een belangrijke schakel. Leerkrachten dienen samen met de leerlingen op weg te gaan en hun vragen, hun verwondering en hun nieuwsgierigheid te gebruiken om inhoud te geven aan wo-onderwijs. Wereldoriëntatie biedt heel wat kansen om met hen de wereld te ontdekken. In deze cursus willen we nadenken over de manier waarop een echte meerwaarde kan gerealiseerd worden binnen het kader van wereldoriëntatie.

Doelen

- Vanuit de ervaringen van de cursisten nagaan welke aspecten zij belangrijk vinden binnen wereldoriëntatie en deze kaderen binnen de klaspraktijk.

- Cursisten inzicht verschaffen in de eindtermen, ontwikkelingsdoelen, leerplandoelen en de domeinen van wereldoriëntatie.

- Cursisten didactische tools aanreiken die ze in de klaspraktijk kunnen inzetten om tot zinvol en efficiënt wo-onderricht te komen.

- Obstakels en uitdagingen binnen het realiseren van wo-onderwijs onderkennen en hier efficiënte oplossingen voor formuleren.

- Cursisten uitdagen om de opgedane kennis en vaardigheden concreet uit te werken.  


Inhoud


- Ontwikkelingsdoelen / eindtermen / leerplannen / domeinen / methodes

- Didactische aanpak en zinvolle tools om te gebruiken

- Accenten per leeftijd binnen WO-onderwijs

- Wereldoriëntatie evalueren

- Mogelijkheden tot differentiatie

- SDGs , 21e-eeuwse vaardigheden

- Praktijkvoorbeelden

- Zelf aan de slag met concrete opdrachten

        

 Data van de lessen:  27/02/2021; 06/03/2021; 13/03/2021; 21/04/20214


€ 60


€ 100