Opleidingsjaar 2020 – 2021 Module 9

Vooraf inschrijven is verplicht en de plaatsen zijn beperkt (corona):
www.hivo-leuven.be verantwoordelijke: ekiesekoms@gmail.com

Alle lessen vinden plaats in Jeugdherberg De Blauwput, 3010 Kessel-lo
(achterkant station Leuven) tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Lessen op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur en op woensdag van 14.00 tot 17.00 uur.

Aantal lessen

Kostprijs

Module


COV-leden

Niet COV-leden

MODULE 9: “TAALVAARDIGHEID VERHOGEN, OOK BIJ ANDERSTALIGEN”

           Docent: Bruno SAGAERT


Doelgroep: alle personeelsleden Basisonderwijs


Situering


Taalvaardigheidsonderwijs wordt geplaatst binnen het concept 'taal de hele dag door'; met name doorheen alle leergebieden binnen en buiten de klasmuren voor alle kinderen.

De klemtoon van de cursus wordt gelegd op didactiek met als doel om de kennis bij de cursisten te verruimen en aanzetten te geven om de leerkrachtvaardigheden te verhogen. De leerkracht maakt immers het verschil.

Daar waar wenselijk wordt ingezoomd op de rol van de directeur en het taalbeleid dat een school hier rond kan voeren.


Doelen en inhoud


1. Op leerlingenniveau: verhelderen van de begrippen 'taalvaardigheid(sonderwijs)' en 'anderstaligen' in relatie tot 'thuistaal', 'omgevingstaal', 'schooltaal' en 'instructietaal'. Tevens wordt de factor 'kansarmoede' expliciet geduid in dit geheel.

2. Op leerkrachtenniveau: Didactische verdieping vanuit geïntegreerd taalonderwijs Nederlands vanaf de onthaalklas tot het zesde leerjaar gericht op:

- het belang van het verruimen van de kennis van de wereld;

- het belang van de moedertaalontwikkeling;

- mondelinge interactie als vijfde vaardigheid;

- stimulerend onderwijs inzake ontluikende geletterdheid;

- expliciete aandacht voor de instrumentele vaardigheden bij lezen en schrijven;

- het verhogen van het begrijpend lezen en schrijfvaardigheden door middel van didactiek inzake strategisch onderwijs, woordenschatontwikkeling en -didactiek;

- het verhogen van de leesmotivatie door middel van leesbevordering en het belang van informatieve boeken.

3. Op schoolniveau: Elementen aanreiken tot het uitvoeren van een taalbeleid ‘Nederlands’ rekening houdend met het regelgevend kader inzake taalscreening, taaltraject, taalbad,…


Leerinhouden hebben voornamelijk betrekking op: moedertaalontwikkeling; woordenschat; strategieën; mondelinge interacties; lezen vanuit een veelheid van aspecten; schrijven; schooltaalbeleid.


Data van de lessen:  24/04/2021; 08/05/2021; 29/05/20213


€ 45


€ 75