HOGER INSTITUUT VOOR OPVOEDKUNDE – LEUVEN

HIVO-programma cyclus 2019 – 2022  

Eerste opleidingsjaar 2019-2020 – 1stepijler: Onderwijsvisie - ontwikkeling

Modules

Domeinen

Contacturen

Docenten

1. VISIE OP MENS, 

   SAMENLEVING EN

   ONDERWIJS     

   

                

                

Filosofie en fundamentele pedagogiek + filosofie methodescholen

19 uur = 

6 sessies van 3 uur

+ 1 uur evaluatiegesprek

Prof. Dr. Stefaan Cuypers

Praktijk pedagogiek methodescholen: Montessori Steiner, Freinet.

Bezoek scholen

12 uur = 

4 sessies van 3 uur

+ evaluatie

Mevr. Eliane Kiesekoms

Historische pedagogiek

12 uur = 

4 sessies van 3 uur

+ evaluatie

Dhr. Tom De Coster

Interlevensbeschouwelijk leren en leven

9 uur = 

3 sessies van 3 uur

+ evaluatie

Dhr. Hedwig Berghmans

Is ons onderwijs OKee? Een blik op ODET, leerplannen en het OK.’

12 uur = 

4 sessies van 3 uur

+ evaluatie

Mw. Anneleen Arnauts

2. SCHOOL-       

   ORGANISATIE

 

Wegwijs in het Vlaamse Onderwijs

9 uur = 

3 sessies van 3 uur

+ evaluatie

Prof. Peter van Petegem

Communicatieve en sociale vaardigheden: theorie en praxis 

Van groep naar team: teamontwikkeling - teamcommunicatie 

12 uur = 

4 sessies van 3 uur

+ evaluatie

Dhr. Raf Sondervorst 

     3. ZORGBEGELEIDING en  DIDACTIEK

Kleuterschool: hedendaagse didactiek en zorgbegeleiding

6 uur = 

2 sessies van 3 uur

+ evaluatie

Mevr. Ann Vandermotte 

Mevr. Hilde Coel

Nieuwe module: CLB - BaO – S.O. (titel nog niet bekend)

9 uur = 

3 sessies van 3 uur

+ evaluatie

Mevr. Eva Brattinga 

Gestructureerd verwerken van opdrachten

9 uur = 

3 sessies van 3 uur

+ evaluatiesessie

Dhr. François De Smedt

Muzische vorming in de basisschool

12 uur = 

4 sessies van 3 uur + evaluatie

Dhr. Koen Crul

Breinvriendelijk leren 

12 uur =

4 sessies van 3 uur + evaluatie

Dhr. Jo Nijs
4. START+ EVALUATIE

   

Start- en evaluatiesessie:    6 uur

- 3 uur startsessie met  stuurgroep – docenten - cursisten

- 3 uur evaluatie met leden bestuur en stuurgroep – cursisten: presentatie onderwijsvisie


Studiepunten: 20

Contacturen: 139

Uren studielast: 500

Contacturen: 46 sessies van 3 uren + 1 uur evaluatiegesprek filosofie = 139 uren